Zaznacz stronę

Dobrze, jeśli opiekunka osób starszych przejdzie szkolenie przed podjęciem pracy. Trening opiekunki całodobowej zapewnia jej minimalny poziom wiedzy, dzięki której będzie mogła chronić siebie i klienta.

Przeszkolona opiekunka będzie potrafiła zapobiec np. zranieniu, zaniedbaniu, odwodnieniu podopiecznego, a także zareagować na wykorzystywanie lub krzywdzenie go. Samą siebie natomiast nie narazi na uszkodzenie kręgosłupa, nadwyrężenie mięśni czy odpowiedzialność karną w wyniku nadużycia kompetencji.

Trening taki powinien zawierać wiedzę teoretyczną, podstawy prawne obowiązujące w danym kraju oraz praktykę. Niestety nie we wszystkich krajach opiekunki są szkolone – taki obowiązek występuje jedynie w Wielkiej Brytanii. Aby jak najlepiej przygotować się do pracy opiekunki, polecamy zapoznać się  z materiałami szkoleniowymi.

Trening opiekunki całodobowej w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii każda opiekunka osób starszych przechodzi pięciodniowy bezpłatny trening. Ma na ten czas zapewnione zamieszkanie, czasem zwrot kosztów podróży. W zamian za przeszkolenie opiekunka wiąże się z firmą kontraktem na minimum 6 miesięcy. W razie zerwania kontraktu przed terminem, opiekunka zostaje obciążona kosztami treningu, które mogą wynosić do 500 funtów (jedno maksymalne wynagrodzenie tygodniowe).

Wszystkie angielskie agencje opiekuńcze podlegają pod CQC Care Quality Commision.

Wszystkie materiały szkoleniowe w języku angielskim znajdziesz na naszej stronie.

Tematy szkoleń

 • Podstawa prawna w opiece społecznej i zdrowotnej
 • Rola pracownika opieki społecznej i zdrowotnej
 • Rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych opiekunki oraz ich wpływ na podopiecznych
 • Efektywna komunikacja i jej wpływ na podopiecznych
 • Dobra komunikacja z lekarzami, pielęgniarkami i innymi osobami wspierającymi
 • Równość osób wobec prawa, niezależnie od rasy, wyznania, przynależności kulturowej
 • Obowiązki opiekuna, prawa podopiecznego
 • Prawo do godności, wolności i prywatności
 • Zaniedbanie, znęcanie się i wykorzystywanie, sposoby przeciwdziałania im
 • Dbanie o własne bezpieczeństwo
 • Demencja, choroba Parkinsona, udary mózgu
 • Przeciwdziałanie infekcjom,  higienę własna i podopiecznego
 • Prawidłowe nawodnienie i przeciwdziałanie odwodnieniu organizmu
 • Kąpiel, ubieranie, posiłki, zakupy, zarządzanie finansami podopiecznego
 • Podawanie lekarstw
 • Transferowanie osób, które nie potrafią samodzielnie się poruszać
 • Używanie dźwigów i innych  urządzeń przydatnych w pracy opiekuna
 • Ryzyko związane z wykonywaniem zawodu i sposoby zapobiegania
 • Dokumentacja w miejscu pracy
 • Policy Book – procedury w miejscu pracy