Branża opiekuńcza w ostatnich latach bardzo się zmieniła. Zostały zlikwidowane państwowe domy spokojnej starości, a Brytyjczyków zachęca się by spędzili swoje ostatnie lata życia we własnym domu. To sprawia, że praca opiekunki w Anglii jest bardziej potrzebna.

W zależności od kondycji zdrowotnej i finansowej, Anglik może liczyć na różnej wysokości benefity od Państwa. Te świadczenia w całości lub częściowo pokryją koszty zatrudnienia opiekunki. Dotyczy to zwłaszcza sektora opiekunek dochodzących.

Opiekunka całodobowa (live-in carer)

Ta praca opiekunki w Anglii to prawdziwy rarytas. Osoby pracujące jako opiekunki z zamieszkaniem zarabiają tygodniowo tyle co dobry manager. Przeciętna stawka w Anglii dla szeregowego pracownika kształtuje się na wysokości 280-350 funtów na tydzień.

Opiekunka całodobowa otrzymuje zaś 500-800 funtów na tydzień! Stawka zależy od tego czy pracuje dla klienta indywidualnego, czy też dla agencji opiekuńczej. Do tego ma zapewnione zakwaterowanie i bardzo często wyżywienie. Teoretycznie opiekunka ma na swoje wydatki 25-35 funtów tygodniowo. Jednak często zdarza się, że rodzina pozwala jej na zamawianie jedzenia zgodnie z jej preferencjami kulinarnymi.

Klienci, którzy korzystają z usług opiekunki z zamieszkaniem, w znakomitej większości opłacają te usługi ze swojej własnej kieszeni. Wyjątkiem są osoby, które już w młodości lub od urodzenia potrzebują opiekunów. Zazwyczaj tacy opiekunowie są w pełni opłacani z benefitów. Taki opiekun określany jest mianem PA – Personal Assistant.

Pracuje się w systemie od 2 do 8 tygodni pracy, po których następują 2 tygodnie wolnego.

Zajrzyj do naszych ofert pracy dla opiekunek całodobowych, rekrutujemy dla renomowanych Agencji Opiekuńczych w trybie ciągłym.

Opiekunka dochodząca (carer in community)

Opiekunki dochodzące zazwyczaj zarabiają 8-10 funtów za godzinę pracy z klientem. Nie otrzymują wynagrodzenia za czas spędzony na dojazdach, jedynie za ilość przejechanych mil prywatnym samochodem (tzw. millage). Po uwzględnieniu rozliczenia podatku, millage wynosi 45 pensów za milę.

Czas wizyty u jednego podopiecznego wacha się od 15 minut do 2 godzin w ciągu dnia. Agencje opiekuńcze zatrudniają na kontrakt (odpowiednik naszej umowy o pracę) i zapewniają minimum 40 godzin pracy tygodniowo. Pracę w tym zawodzie można znaleźć ze słabszą znajomością języka angielskiego.

Zajrzyj do naszych ofert pracy dla opiekunek dochodzących, rekrutujemy dla renomowanych Agencji Opiekuńczych w trybie ciągłym.

Opiekunka w Rapid Response Care

Jeśli masz stosowne doświadczenie, możesz także zostać opiekunką pogotowia opiekuńczego. Osoba na takim stanowisku wspiera agencje lub klientów indywidualnych w podbramkowych sytuacjach i może oczekiwać wyższego wynagrodzenia.

Praca opiekunki w Anglii – jak ją znaleźć?

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • zarejestruj swój profil na naszej stronie i poszukaj właściwej oferty pracy

 • podejmij pracę w UK dla dużej agencji opiekuńczej. Po kilku miesiącach współpracy możesz poinformować agencję, że chcesz pracować na stanowisku rapid response carer.

Opiekunka domu spokojnej starości (nursing home carer)

Praca opiekunki w Anglii w domu spokojnej starości jest pracą ciężką i często niewdzięczną, z wielu powodów. Opiekunki mają więcej obowiązków niż na tym samym stanowisku w Polsce czy w Niemczech.

Do obowiązków opiekunki należy praktycznie wszystko:

 • higiena osobista podopiecznych,

 • przygotowywanie posiłków,

 • karmienie,

 • mycie naczyń,

 • sprzątanie,

 • odkurzanie,

 • zmienianie pościeli,

 • pranie,

 • prasowanie,

 • spędzanie wolnego czasu z podopiecznymi.

Na szczęście nie we wszystkich domach opieki sprawy mają się tak źle. Istnieją domy spokojnej starości, w których do obowiązków opiekunki należy:

 • budzenie i higiena osobista podopiecznych,

 • ścielenie łóżek,

 • dostarczanie posiłków i karmienie podopiecznych,

 • odnoszenie brudnych naczyń do kuchni.

Jednak taka praca to loteria – nigdy nie wiesz, na jakiego pracodawcę trafisz. Najgorzej jest w państwowych domach opieki, choć prywatny dom spokojnej starości niekoniecznie gwarantuje lepsze warunki pracy.

Ponadto osoby pracujące w domach opieki skarżą się, że jest to miejsce, w którym pozwala się ludziom umierać. Nikt tam nie ma czasu porozmawiać z pensjonariuszem, czy też potrzymać go za rękę i dać psychiczne wsparcie, odrobinę ciepła i zrozumienia. A to powoduje u nich depresję.

W niektórych domach opieki osobom starszym dotrzymuje towarzystwa specjalny personel. W takich miejscach kondycja psychiczna podopiecznych jest o wiele lepsza.

Z powodu starzejącego się społeczeństwa oraz braku wykwalifikowanej kadry, zatrudnianych jest zbyt mało osób na jedną zmianę. Czasem zatrudnione osoby nie nadają się na opiekunów, nie posiadają ani empatii, ani szacunku do bliźniego.

Mieszkańcy Anglii mają bardzo duże doświadczenie w oskarżaniu instytucji o niedopełnienie obowiązków i uzyskiwaniu ogromnych odszkodowań. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w pokoju pensjonariuszki członek rodziny umieści ukrytą kamerę. Bardzo często w brytyjskiej telewizji można spotkać takie filmy.

Pracę w domach spokojnej starości z łatwością znajdą zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Dużo łatwiej jest znaleźć pracę ze słabą znajomością języka angielskiego.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie w Anglii zawsze podawane jest w kwocie brutto, a stawki są podawane za godzinę, dniówkę, tydzień, miesiąc lub rok. Najniższe wynagrodzenie w 2016 roku wyniosło 7,20 funtów za godzinę, co sprawia, że praca opiekunki w Anglii jest opłacalna.

Rodzaje umowy o pracę

Praca opiekunki w Anglii, podobnie jak w Polsce, może być na różnych formach zatrudnienia:

 • praca tymczasowa (temporary job) – to właściwie każda propozycja z agencji pośrednictwa pracy.
 • pracownik kontraktowy (permanent job, contract) – odpowiednik naszej umowy o pracę. Większość opiekunek otrzymuje propozycję pracy na kontrakt, jest on poprzedzony okresem próbnym (probationary period).

 • samozatrudnienie (self employed) – własna działalność gospodarcza (sole trader).

Co to jest NVQ?

Krajowe Kwalifikacje Zawodowe NVQ (National Vocational Qualifications) Odzwierciedlają umiejętności i wiedzę niezbędną do właściwego wykonywania pracy zawodowej i wykazują kompetencję danej osoby.

NVQs są oparte na brytyjskich standardach zawodowych, które określają co pracownik powinien wiedzieć i potrafić wykonać w swoim zawodzie. Określają specyfikację zawodu, zasady dobrych praktyk oraz możliwości adaptacyjne.

NVQ mogą być uzyskane zarówno przez uczniów, studentów jak i osoby pracujące. Nie ma ograniczeń wiekowych ani warunków wstępnych.

Jak uzyskać NVQ?

NVQ są uzyskiwane poprzez szkolenia i ćwiczenia pod nadzorem osoby obserwującej i egzaminującej. Kandydaci muszą udowodnić, że posiadają kompetencje odpowiadające standardom NVQ. Egzaminator po zakończeniu szkolenia zaświadcza, że kandydat posiadł niezbędną wiedzę, rozumienie i praktyczne doświadczenie, dające pewność właściwego wykonywania zadań w miejscu pracy.

Egzaminator pomaga kandydatom podchodzącym do NVQ:

 • Określić już posiadane umiejętności.
 • Ustalić poziom i standardy, które mają być osiągnięte.
 • Przeanalizować, czego trzeba będzie się nauczyć.
 • Wybrać i ustalić działania, które pozwolą osiągnąć wymagane umiejętności.

 

Po tym kandydat może uczestniczyć w kursie szkoleniowym. Kandydaci porównują wyniki swojej pracy ze standardami, obserwują, co już osiągnęli, co i jak jeszcze muszą zrobić, aby osiągnąć wymagany poziom umiejętności wymagany dla danego NVQ. Ten system jest właściwy dla kandydatów, którzy już posiadają pewne umiejętności i konieczne jest ich udoskonalenie, jak również dla tych, którzy zaczynają od podstaw. Elastyczność systemu pozwala na wprowadzanie nowych metod nauczania.

Definicja poziomów NVQ

NVQ są podzielone na 5 poziomów, w zależności od wymaganych umiejętności. Poniższe definicje określają ogólne zasady przechodzenia między kolejnymi poziomami.

 • NVQ 1 – podstawowa wiedza w zakresie różnego rodzaju rutynowych i przewidywalnych czynności zawodowych.
 • NVQ 2 – wiedza w zakresie różnego rodzaju czynności zawodowych, wykonywanych w różnym kontekście, z których niektóre mogą być nietypowe i wymagające pewnego zakresu samodzielności i odpowiedzialności. Współpraca z innymi członkami zespołu.
 • NVQ 3 – kompetencja w szerokim zakresie wiedzy zawodowej i prac wykonywanych w różnych okolicznościach, z których większość jest złożona i nietypowa. Wyraźny poziom samodzielności i odpowiedzialności, z zachowaniem nadzoru i wskazówek ze strony innych osób w miarę potrzeb.
 • NVQ 4 – szeroka wiedza i umiejętności zawodowe, obejmująca złożone kwestie techniczne, istotna samodzielność i odpowiedzialność; również z odpowiedzialnością za pracę innych osób i wykorzystanie zasobów.
 • NVQ 5 – dogłębna wiedza zawodowa, obejmująca również wiedzę fundamentalną i szczegółową, pozwalająca na pracę w każdych, również tych niemożliwych do przewidzenia okolicznościach. Bardzo wysoki poziom samodzielności i odpowiedzialności i znacząca odpowiedzialność za pracę innych osób i wykorzystanie zasobów. Umiejętności analityczne, diagnostyczne, projektowe. Planowanie, wykonanie i ocena jakości pracy.