Zaznacz stronę

Poziom języka opiekunki środowiskowej to bardzo ważna kwestia przy aplikowaniu o pracę. Żeby być dobrą opiekunką dochodzącą powinnaś umieć się porozumieć w języku swojego klienta. W zależności od kraju spotkasz się z różnymi wymaganiami:

W Anglii poziom A2 jest ledwo wystarczający, ale akceptowalny, B1 jest mile widziany.
W Niemczech wymagany jest poziom B2
Istnieje szacowana liczba słów, jakie należy znać na każdym z poziomów mierzonych międzynarodowymi certyfikatami. Osoba znająca język na poziomie B1, czyli około 3000–4500 słów, powinna sobie poradzić w większości typowych sytuacji turystycznych. Poziom C1, czyli 6000–8000 pozwala już na swobodę i płynność wypowiedzi.
A1 – poniżej 1500
A2 – 1500–3000
B1 – 3000–4500
B2 – 4500–6000
C1 – 6000–8000
C2 – powyżej 8000
Chcesz się przekonać ile znasz słów? Zrób szybki TEST

Jeśli nie posiadasz odpowiedniej znajomości języka obcego, na rynku znajdziesz wiele firm, które organizują bezpłatne kursy. Jeśli jesteś zarejestrowana jako osoba bezrobotna, zwróć się do swojego urzędu pracy z prośbą o indywidualny kurs. Na życzenie wystawiamy zaświadczenie o gwarancji zatrudnienia nazywane przez urzędy „uprawdopodobnieniem zatrudnienia”.
Poniżej znajdziesz europejską klasyfikację biegłości językowej wraz z opisem.

Poziom podstawowy A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Ten poziom języka opiekunki środowiskowej wystarczy, by móc znaleźć pracę w Anglii, choć może być ciężko.

Poziom średniozaawansowany B1

Dla zobrazowania:  B1 to matura na poziomie podstawowym.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Taki poziom języka opiekunki środowiskowej zapewni Ci znalezienie pracy w Anglii, choć możesz mieć problem przy porozumieniu z klientem.

Poziom średniozaawansowany B2

Dla zobrazowania:  B2 to matura na poziomie rozszerzonym.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Ten poziom języka opiekunki środowiskowej pozwoli Ci czuć się swobodnie w kontaktach z klientem i zapewni pracę nie tylko w Anglii, ale również Niemczech.

Poziom  zaawansowany C1

Dla zobrazowania: C1 to poziom jaki musi mieć nauczyciel języka aby nauczać w szkołach średnich w Polsce. Tyle musi umieć pielęgniarka w GB.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

Poziom zaawansowany C2

Dla zobrazowania: C2 to poziom tłumacza przysięgłego

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.