Zaznacz stronę

Polityka prywatności

 

 

Carers Book z zaangażowaniem podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych i przestrzegania przepisów wynikających z GDPR (RODO). Poniżej jasno i przejrzyście informujemy o tym jakie informacje zbieramy i co z nimi robimy.

 

Definicje

 1. Administrator danych „Carers Book” (zwany dalej: „my”, „nas”, „nasz”, „Carers Book” itd.) w niniejszej polityce prywatności odnosi się do spółki Carers Book Ltd  zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 10124577 z siedzibą w 590 Kingston Rd, London SW20 8DN, UK , która pełni funkcję administratora danych w odniesieniu do wszystkich zbieranych i wykorzystywanych informacji osobowych użytkowników Strony.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://carers-book.com
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

 1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat użytkownika Strony, które umożliwiające jego identyfikację. Należą do nich: imię i nazwisko, dane kontaktowe, zdjęcie, numer opiekunki, szczegóły płatności i informacje na temat dostępu do naszej strony internetowej.
 2. Możemy gromadzić dane osobowe użytkownika gdy ten rejestruje swój profil opiekuna, profil pracodawcy lub użytkownika serwisu opiekuńczego (bezpośrednio, za naszym pośrednictwem lub za pośrednictwem naszych zaufanych niezależnych partnerów), a także wtedy, gdy korzysta z naszej Strony internetowej.
 3. Możemy w szczególności gromadzić informacje należące do następujących kategorii:
 • imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu, numer i szczegółowe dane z paszportu, ID kart, prawa jazdy lub innego dokumentu tożsamości, szczegóły karty kredytowej/debetowej lub inne szczegóły płatności;
 • datę urodzenia, płeć, numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, data wygaśnięcia i kraj wydania dokumentu (konieczne do sprawdzania danych potencjalnych opiekunów w DBS);
 • preferencje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe opiekunów i kandydatów na opiekunów (konieczne do procesu rekrutacyjnego oraz utworzenia profilu);
 • stan zdrowia użytkowników serwisu opiekuńczego oraz ich wymagań względem przyszłych kandydatów (konieczne do procesu rekrutacyjnego oraz utworzenia profilu);
 • informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej i/lub aplikacji (do ilościowych badań statystycznych ruchów na stronie);
 • komunikacja z użytkownikiem lub skierowana do nas przez użytkownika za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz przez telefon;
 • lokalizacja, w tym geolokalizacja komputera lub urządzenia użytkownika w czasie rzeczywistym za pośrednictwem GPS, Bluetooth oraz adresu IP, wraz z  informacjami o twojej lokalizacji za pomocą hot spotu, Wi-Fi oraz wież telekomunikacyjnych (do ilościowych badań statystycznych ruchów na stronie);
 • zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych, dane osobowe dotyczące stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego, podejrzenia popełnienia przestępstwa lub skazania za przestępstwo stanowią „wrażliwe” dane osobowe. Będziemy przetwarzać takie dane wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika lub jeżeli będzie to niezbędne (na przykład w przypadku, gdy użytkownik będzie korzystał z usługi rekrutacyjnej za pośrednictwem Carers Book) lub jeżeli użytkownik celowo je upublicznił.

W jakich celach, wykorzystujemy dane osobowe?

 1. Dane użytkownika są wykorzystywane w celu korzystania z usług Strony a w szczególności do:
 • zapewnianie produktów i usług żądanych/zamówionych przez użytkownika – używamy przekazanych nam informacji w celu świadczenia usług, o jakie użytkownik prosi w związku z poszukiwaniem przez niego pracy, pracownika lub podwykonawcy, przeglądaniem profili opiekunów, ofert pracy oraz komunikowaniu się;
 • skontaktowania się z użytkownikiem w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zaproponowania rozszerzonego pakietu usług (np. zaświadczenia o niekaralności DBS w Anglii/Walii/Szkocji/Irlandii, sprawdzenia referencji, doradztwo zawodowe).
 • wysyłania użytkownikowi wiadomości na temat zamówionych usług oraz ich zmian. Takie wiadomości nie są wysyłane w celach marketingowych i nie można zrezygnować z ich otrzymywania;
 • weryfikacja/kontrola karty kredytowej lub innej karty płatniczej – korzystamy z informacji dotyczących płatności w celach związanych z rachunkowością, fakturowaniem i audytem oraz w celu wykrywania jakichkolwiek nieuczciwych działań i/lub zapobiegania takim działaniom;
 • cele administracyjne lub prawne – wykorzystujemy dane użytkownika do przeprowadzenia analizy statystycznej i marketingowej, testowania systemów, ankietowania klientów, konserwacji i rozwoju Strony oraz w celu odpowiadania na roszczenia lub skargi. Możemy dokonywać profilowania danych w oparciu o zgromadzone dane na temat użytkownika na potrzeby analizy statystycznej i marketingowej. Profilowanie będzie odbywać się wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika i dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność wszystkich danych będących podstawą profilowania. Udostępnienie przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich w celu profilowania zgodnie z niniejszą Polityką prywatności;
 • rejestracja profilu opiekuna w naszym serwisie jest wyrażeniem zgody na aktywne poszukiwanie pracy i korzystanie z usług rekrutacyjnych. Jeśli użytkownik w swoim profilu ma zaznaczone pole „szukam pracy”, wtedy możemy wysyłać „profil użytkownika”, zawierający dane osobowe, do potencjalnych pracodawców.
 • rejestracja profilu pracodawcy lub użytkownika serwisu opiekuńczego w naszym serwisie, jest wyrażeniem zgody na poszukiwanie opiekunki i korzystanie z usług rekrutacyjnych. Jeśli użytkownik w swoim profilu ma zaznaczone pole „szukam opiekunki”, wtedy możemy wysyłać do niego emaile z wybranymi „profilami opiekunów”, a także ze spersonalizowaną ofertą;
 • świadczenie spersonalizowanych usług – wykorzystujemy dane użytkownika w celu dostarczania informacji, które naszym zdaniem mogą go zainteresować – zarówno przed podjęciem pracy lub zatrudnieniem opiekuna, zarówno w trakcie świadczenia usług, jak i po ich zakończeniu, a także w celu personalizacji oferowanych usług, takich jak specjalne oferty sezonowe;
 • marketing – od czasu do czasu będziemy wysyłać użytkownikowi drogą elektroniczną informacje o promocjach lub oferty a także zachęcać do utrzymywania zaktualizowanego profilu. Użytkownikowi przysługuje prawo do zaakceptowania lub rezygnacji z otrzymywania tego typu wiadomości na etapie rejestracji. Ponadto każda przesłana przez nas elektroniczna wiadomość będzie zawierać możliwość zaznaczenia, że użytkownik nie życzy sobie dalszego otrzymywania od nas bezpośrednich materiałów marketingowych;
 • regularnie kontaktujemy się z naszymi użytkownikami za pośrednictwem poczty e-mail w związku z realizacją zamawianych usług. Ponadto kontaktujemy się nimi telefonicznie m.in. w celu:  – rozstrzygania reklamacji lub roszczeń;  – udzielania odpowiedzi na zgłoszenia przekazane do Działu Obsługi Klienta; – informowania o potencjalnym zagrożeniu wykorzystania Profilu, konta lub transakcji do nielegalnych celów; – potwierdzenia tożsamości, danych lub informacji zawartych w profilu użytkownika; – prowadzenia działań związanych z rekrutacją, serwisem oferowanym na Stronie; – a także windykacją należności; – przeprowadzania ankiet; – oraz badania podejrzanych transakcji.
 1. Zgodę we własnym imieniu mogą wyrazić jedynie osoby w wieku co najmniej 16 lat. W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Nie będziemy przechowywać danych użytkownika przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i „wrażliwość” danych osobowych, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów za pomocą innych środków.
 3. Musimy również brać pod uwagę okresy, przez jakie musimy przechowywać dane w celu realizacji wymagań ustawowych (np. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 1996.62.286) po ustaniu zatrudnienia pracodawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej (akt osobowych) przez 50 lat, licząc od dnia zakończenia pracy.)
 4. Kiedy dane osobowe użytkownika przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone. Rozważymy również, w jaki sposób możemy zminimalizować ilość zapisanych w naszym systemie danych osobowych oraz to, czy możemy dokonać zmian danych wrażliwych użytkownika w taki sposób, aby się z nim nie wiązały i nie pozwalały na jego identyfikację. Wtedy będziemy mogli korzystać z takich informacji bez informowania o tym użytkownika.

Bezpieczeństwo danych

 1. Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostarczane nam dane są chronione przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer). SSL to branżowy standard szyfrowania informacji osobowych oraz danych kart kredytowych umożliwiający ich bezpieczny transfer w Internecie.
 2. Do końca 2019 roku wszystkie usługi serwisu Carers Book znajdującego się pod adresem carers-book.com są bezpłatne, po tym okresie płatności będą dokonywane za pomocą serwisu płatniczego PayPal, który dla nas jest operatorem usług płatniczych. Paypal stosuje najwyższej klasy zabezpieczenia, jeśli chcesz dokładnie poznać jakie, kliknij tutaj. Przekierowania z naszej strony do serwsu PayPal będą chronione za pomocą protokołu SSL.
 3. Możemy ujawniać informacje na temat użytkownika zaufanym osobom trzecim w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Od wszystkich osób trzecich wymagamy posiadania stosownych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z  unijnym prawem z zakresu ochrony danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. HOME.PL SA ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz w celu korzystania z systemu mailowego
 2. Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newslettera,
 3. UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego, służącego do przesyłania newslettera,
 4. Facebook – może gromadzić i otrzymywać informacje z danej aplikacji i innych aplikacji i wykorzystywać te informacje do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam; Jeśli chcesz kontrolować pliki Cookiem na facebooku – kliknij TUTAJ
 5. Ponadto możemy udostępniać dane osobowe użytkownika następującym osobom trzecim w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności:
 6. Podmiotom obsługującym karty kredytowe i debetowe, które umożliwiają dokonywanie płatności, a także weryfikują płatności pod kątem ewentualnych oszustw, i które mogą potrzebować informacji dotyczących metod płatności, a także w celu przetworzenia płatności lub zapewnienia bezpieczeństwa transakcji;
 7. Doradcom prawnym i innym profesjonalnym doradcom, sądom i organom ścigania we wszystkich krajach, w jakich prowadzimy działalność, aby egzekwować nasze prawa związane z umową zawartą z użytkownikiem;

Sekcja MyCarersBook

 1. W przypadku, gdy wykorzystujemy dane osobowe użytkownika po uzyskaniu jego zgody, użytkownik ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych oraz usunięcia danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać maila z prośbą na adres info@carers-book.com
 2. Usuniemy wszelkie informacje o użytkowniku, po przesłaniu do nas prośby, w możliwie najkrótszym czasie.
 3. Informacje osobowe w zakładce MyCarers-Book są przechowywane tak długo, jak użytkownik posiada dane konto lub ze względu na prawny obowiązek przetwarzania tych danych.

Pliki Cookie i Logi serwera

 1. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika przez Stronę. Są wszechstronnie stosowane, żeby strony mogły działać, lub działać bardziej wydajnie, jak również żeby zapewnić informacje właścicielowi strony.
 2. Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookie, dzięki czemu poprawiana jest jakość świadczonych usług oraz zapewniane są przydatne dla użytkowników funkcje.
 3. Używamy następujących ciasteczek na naszej stronie:
 • GA i GID – ciasteczka używane przez Google do analizy ruchu na stronie
 • XSRF – token, zawierający unikalny klucz, który pozwala zabezpieczyć sesję użytkownika przed podszywaniem się innych osób lub atakami z zewnątrz. Zapewnia, że wysyłane formularze nie zostają wstrzyknięte do systemu przez atakującego.
 • LARAVEL-SESSION – zawiera plik sesji aktualnego użytkownika, trzymamy w tym pliku głównie informację o zalogowanym aktualnie użytkowniku
 • REMEMBER_WEB – plik trzyma zapamiętane przez użytkownika pola formularzy i wolę zapamiętania bycia zalogowanym. Kod jest generowany losowo dla nowych sesji. Zawiera plik sesji aktualnego użytkownika, trzymamy w tym pliku głównie informację o zalogowanym aktualnie użytkowniku.
 1. Większość przeglądarek internetowych pozwala kontrolować większość ciasteczek poprzez ustawienia przeglądarki.
 2. Żeby dowiedzieć się więcej nt. cookies, w tym jak zobaczyć jakie ciasteczka zostały ustawione, jak nimi zarządzać lub je usunąć, odwiedź: allaboutcookies.org
 3. Aby zrezygnować z bycia śledzonym przez Google Analytics na wszystkich stronach odwiedź: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

 1. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 2. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Inspektor ochrony danych

 1. Powołaliśmy inspektora ochrony danych, który odpowiada za nadzór nad przestrzeganiem niniejszej polityki.
 2. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej polityki prywatności skontaktuj się z Inspektorem pod adresem info@carers-book.com

Prawo do ochrony danych osobowych

 1. Masz prawo zażądać kopii swoich danych, które przechowujemy w dowolnym momencie.
 2. Jeśli chcesz otrzymać taką kopię proszę napisz do nas na info@carers-book.com. Będzie niewielka opłata za przetworzenie tego żądania.
 3. W określonych przypadkach możemy być zmuszeni poprosić użytkownika o konkretne informacje w celu potwierdzenia jego tożsamości oraz zapewnienia mu prawa dostępu do informacji.

Zmiany Polityki Prywatności

Nasza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Użytkownik będzie informowany o wszelkich zmianach dokumentu w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia opublikowanego w naszej witrynie internetowej.