Zaznacz stronę

Chcesz znaleźć pracę jako opiekunka Rapid Response Care? Stwórz swój profil – dzięki czemu pracodawcy będą mogli cię znaleźć w łatwy sposób. Pamiętaj, aby dodać referencje wraz z numerem telefonu,

fax, email do osób kontaktowych. Agencje usług opiekuńczych oraz prywatni zleceniodawcy będą chcieli zweryfikować twoje doświadczenie.

Opiekunka Rapid Response Care

95% opiekunek to kobiety. Jeśli chcesz znaleźć pracę jako opiekunka Rapid Response Care musisz lubić tą pracę wykonywać, chcieć pracować z ludźmi i nieść im pomoc. Oprócz chęci musisz także posiadać pewne cechy charakteru jak cierpliwość, empatia i nade wszystko odpowiedzialność.

Kompetencje językowe

Musisz rozumieć co klient do ciebie mówi i  umieć mu odpowiedzieć. W sytuacjach trudnych czasem trzeba zadzwonić na pogotowie czy do lekarza i wtedy znajomość języka okazuje się niezbędna. Opiekunka Rapid Response Care powinna posiadać znajomość języka obcego na poziomie B2 lub więcej.
Poniżej wymagania językowe w różnych krajach:
Anglia – każda kandydatka na opiekunkę przechodzi tygodniowe szkolenie. Na treningu tym porusza się wiele zagadnień i bez znajomości języka na poziomie B1 byłoby to o niemożliwe. Dlatego też większość agencji wymaga biegłej znajomości języka angielskiego.
Niemcy – niemieckie agencje wymagają dość dobrej znajomości języka niemieckiego, ale nie zawsze. Prywatni zleceniodawcy akceptują kandydatki nawet ze słabymi umiejętnościami językowymi.
Szwajcaria – agencje wymagają bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego, francuskiego lub włoskiego, zależnie od tego w którym kantonie jest praca.

Doświadczenie

Opiekunka Rapid Response Care powinna mieć minimum 1 rok doświadczenia z różnymi pacjentami, w tym z pacjentami z demencją, leżącymi oraz na wózku.

Zaświadczenie o niekaralności

Anglia – przepisy prawa nakazują każdemu pracownikowi opieki społecznej posiadać angielskie zaświadczenie o niekaralności.
Niemcy i Szwajcaria – nie ma zwyczajowych ani formalnych wymogów posiadania zaświadczenia o niekaralności.