Osoba starsza lub chora, wymagająca opieki całodobowej, potrzebuje osoby, która pomoże jej żyć swoim życiem, w jej własnym domu, w otoczeniu przyjaciół i rodziny.

Opiekunka jest zatrudniona przez Agencję Usług Opiekuńczych lub bezpośrednio przez samego klienta.

Osoba zajmująca się opieką z zamieszkaniem spędza w mieszkaniu klienta 21-22 godziny w ciągu doby.

Opieka całodobowa a prawa przysługujące opiekunce

Opiekunka zatrudniona do opieki całodobowej ma prawo do:

 • 2 – 3 godzin przerwy w ciągu dnia,
 • 8 godzin przerwy na sen, jednak nie może wtedy opuszczać mieszkania klienta.

Jeśli pacjent potrzebuje regularnego wsparcia w nocy, powinien mieć opiekunkę dochodzącą na nocne dyżury, która będzie się nim w tym czasie zajmować. Czasem zdarza się, że opiekunka nie ma możliwości wybrania przysługującego jej czasu wolnego w ciągu dnia, wtedy powinna mieć do wyboru jedną z dwóch opcji:

 • dodatkowa zapłata za te godziny
 • możliwość wykorzystania tego czasu w weekend

System pracy

W zależności od kraju, opiekunka całodobowa pracuje w różnych systemach

Anglia

 • 2 tygodnie pracy /2 tygodnie wolnego
 • 3 tygodnie pracy /1 tydzień wolnego
 • 4 tygodnie pracy /2 tygodnie wolnego
 • 6 tygodni pracy /2 tygodnie wolnego
 • 12 tygodni pracy / 4 tygodnie wolnego
 • 12 tygodni pracy / 12 tygodni wolnego
 • indywidualne ustalenia

Praca w Anglii charakteryzuje się dużą elastycznością. Wiele zależy od indywidualnych ustaleń.

Niemcy

 • od 6 do 14 tygodni pracy /od 6 do 14 tygodni wolnego

Szwajcaria

 • 3 miesiące pracy jeden raz w roku
 • indywidualne ustalenia, gdy masz pozwolenie na pracę