Dom spokojnej starości to rodzaj placówki mieszkaniowej dla osób, nie mających wystarczających sił witalnych do radzenia sobie z prostymi czynnościami. Obowiązki opiekunki w domu spokojnej starości to m.in. pomoc w toalecie, ubieraniu, jedzeniu itp.

W domu spokojnej starości przebywają także seniorzy z zaawansowanym otępieniem, głęboką depresją, po ciężkich chorobach, które uniemożliwiają im samodzielne życie, a także osoby wymagające specjalistycznej pomocy.

Obowiązki opiekunki w domu spokojnej starości to:
 • 24-godzinną opiekę medyczną i ambulatoryjną
 • pomoc w higienie osobistej
 • przygotowywanie lub dostarczanie posiłków
 • karmienie rezydentów
 • odnoszenie naczyń
 • sprzątanie (zmienianie pościeli, pranie, prasowanie)
 • organizowanie czasu wolnego oraz wspólnych zabaw

 

Podawanie leków

W domach seniorów, zatrudniony jest fachowy personel, który podaje leki i prowadzi dokumentację medyczną.

Jeśli opiekunka nie jest do tego odpowiednio przeszkolona –
nie wolno jej podawać leków rezydentom!

Jeśli pracodawca zleca ci podawanie lekarstw, musisz przejść odpowiednie szkolenie z zakresu podawania leków, oceny ryzyka, metody podawania. Musisz także otrzymać stosowną dokumentację na podstawie, której masz to zadanie wykonywać. W innych przypadkach bądź asertywna i odmawiaj.

Rejestr zdarzeń

Obowiązki opiekunki w domu spokojnej starości to nie tylko pomoc w codziennych czynnościach, ale również prowadzenie rejestru zdarzeń. Wszystkie istotne zdarzenia w ciągu dnia opiekunka ma obowiązek rejestrować w dzienniku. Wpisuje się w nim ważne i pomocne informacje na temat stanu zdrowia podopiecznego, który pozwala innym uprawnionym osobom kontrolować kondycję rezydenta na bieżąco.

Do zdarzeń, które trzeba odnotować należy informacja na temat:

 • snu rezydenta
 • odżywiania się
 • nawodnienia
 • wypróżniania się
 • zmian chorobowych
 • wszelkich zmian zachowania

Jeśli opiekunka zauważy jakieś nieprawidłowości np. luźny stolec, wysypka, kaszel, gorączka, problemy z zapamiętywaniem czy inne odstępstwa od normy, powinna zanotować ten fakt oraz poinformować przełożonego.
Rejestr zdarzeń jest narzędziem, które chroni zarówno rezydentów, jak i pracowników.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zawodzie opiekunki domów opieki w Niemczech kliknij TUTAJ
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zawodzie opiekunki  domów opieki w Wielkiej Brytanii kliknij TUTAJ