Obowiązki opiekunki Rapid Response Care są zróżnicowane. Opiekunka pomaga osobie, którą wspiera we wszystkich aspektach życia tam, gdzie klient potrzebuje tego wsparcia. Pomaga klientowi żyć jego własnym życiem.

Zapewnia mu także poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny.

Obowiązki opiekunki Rapid Response Care to przede wszystkim pomaganie klientowi, który ją zatrudnia, a klient zatrudniając opiekunkę powinien mieć świadomość, ze nie zatrudnia służącej lecz osobę która partneruje mu każdego dnia. Do zadań opiekunki nie należy sprzątanie w pokojach pozostałych członków rodziny, nie wykonuje ciężkich prac fizycznych takich jak pielęgnowanie ogrodu, sprzątanie garażu czy mycie okien.
Opiekunka w zależności od kondycji zdrowotnej klienta, którym się opiekuje może mieć następujące obowiązki:

Pomoc personalna

Toaleta poranna i wieczorna a w tym: mycie ciała, mycie zębów, pielęgnacja sztucznej szczęki, czesanie włosów, pomoc przy goleniu, wcieranie kremów i maści, kontrola wyglądu skóry, bandażowanie opuchniętych nóg, zmiana pieluch lub pielucho-majtek.  Pomoc przy ubieraniu się, rozbieraniu.
Rejestrowanie czy klient odżywia się prawidłowo, czy wypija wystarczająca ilość płynów w ciągu całego dnia. Pomoc przy mierzeniu ciśnienia, zachęcanie klienta do ćwiczeń rehabilitacyjnych i asystowanie przy nich, a jeśli jest do tego przeszkolona to także podawanie lekarstw.
Ważne!
Jeśli opiekunka nie jest przeszkolona nie wolno jej ani wkładać tabletek do „tygodniowych pudełek”, ani podawać lekarstw klientowi. Ma obowiązek jedynie przypomnieć osobie o konieczności wzięcia lekarstw oraz podać mu opakowania. Klient sam musi wiedzieć, które tabletki powinien brać rano, które w ciągu dnia, a które wieczorem i w jakich ilościach. Bardzo pomocne są plastikowe pudełka tygodniowe. Jeśli klient takiego nie prowadzi wtedy sam wyjmuje tabletkę z blistra i sam wkłada lekarstwo do ust.
Droga opiekunko pamiętaj, że nieodpowiednim podaniem lekarstw osobie chorej można bardzo pogorszyć jej stan, a także spowodować jej śmierć. Nie bierz na siebie tej odpowiedzialności, jeśli nie posiadasz stosownego przeszkolenia lub uprawnień.

Dbanie o dom

Pranie, prasowanie, sprzątanie, zakupy oraz prowadzenie rejestru wydatków wraz z paragonami. Przygotowywanie zbilansowanych posiłków według upodobań klienta, pieczenie ciast, zmywanie naczyń, przystrajanie domu na święta oraz pozostałe drobne prace domowe.

Wsparcie emocjonalne i organizacyjne

Opiekunka powinna dotrzymywać towarzystwa klientowi tak dużo jak on tego potrzebuje i w taki sposób jak on tego oczekuje. To może być wspólne jedzenie posiłków, wspólne oglądanie wiadomości i dyskusja, granie w karty, przyjemna towarzyska rozmowa. Przypominanie o ważnych dla klienta dni w ciągu roku, które zwykł celebrować np. urodziny członków rodziny, uroczystości itp. Zachęcanie go do aktywnego brania udziału w życiu społecznym jak: wychodzenie do znajomych, do kościoła, restauracji, kina czy do teatru. Wychodzenie z klientem na spacery lub do ogrodu.

Use it or lose it!

Jeśli klient potrafi coś zrobić sam, opiekunka powinna zachęcać go do wykonywania tych czynności samodzielnie lub przy jej pomocy. Wszelka aktywność pozwala klientowi pozostawać w lepszej kondycji i w lepszym zdrowiu.

Nie jest wymagane lecz przydaje się mieć ważne prawo jazdy, gdyż niektórych podopiecznych trzeba wozić np. na regularną rehabilitację czy do lekarza. Jeśli ma się auto do dyspozycji to robienie zakupów jest również znacznie przyjemniejsze i łatwiejsze.

Rejestr zdarzeń

Obowiązki opiekunki Rapid Response Care to nie tylko pomoc w codziennych sprawach, ale również wypełnianie rejestru zdarzeń. Wszystkie istotne zdarzenia w ciągu dnia opiekunka ma obowiązek rejestrować w zeszycie, który jest nazywany dziennikiem lub pamiętnikiem. Wpisuje się w nim ważne i pomocne informacje na temat stanu zdrowia klienta, który pozwala innym uprawnionym osobom kontrolować jego stan zdrowia. Do informacji tych należy, informacja na temat snu, odżywiania się, nawodnienia, wypróżniania się, duszności, zmiany zachowania. Jeśli opiekunka zauważy jakieś nieprawidłowości np. luźny stolec, wysypka, kaszel, gorączka, problemy z zapamiętywaniem czy inne odstępstwa od normy, powinna zanotować ten fakt i w razie konieczności poinformować członków rodziny, lekarza prowadzącego, pielęgniarkę lub pogotowie.
Oprócz informacji na temat zdrowia powinna także umieszczać wszystkie informacje na temat wydatków jakich dokonała pieniędzmi, które otrzymała do dyspozycji. Na wszystko powinna mieć pokwitowanie i będą składały się na to paragony ze sklepu, pokwitowania od sprzątaczek, ogrodników itp.
Rejestr zdarzeń jest narzędziem, który chroni klienta i opiekunkę.