Obowiązki opiekunki całodobowej są różne, ale jej głównym zadaniem jest udzielanie podopiecznemu wsparcia w tych aspektach jego życia, w których jest to potrzebne. Opiekunka całodobowa z zamieszkaniem pomaga

klientowi żyć jak najbardziej niezależnie, pamiętając jednocześnie o poszanowaniu jego godności. Zapewnia mu także poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny.

Opiekunka ma za zadanie pomagać osobie, która ją zatrudnia i partnerować jej każdego dnia, ale nie jest służącą. Klient powinien mieć tego świadomość.

Do zadań opiekunki nie należy:

 • sprzątanie w pokojach pozostałych członków rodziny,
 • wykonywanie ciężkich prac fizycznych, takich jak pielęgnowanie ogrodu, sprzątanie garażu czy mycie okien,
 • wypełnianie innych obowiązków, które nie mają nic wspólnego z pomocą podopiecznemu i poprawianiem jakości jego życia.

Opiekunka, w zależności od kondycji zdrowotnej podopiecznego, może mieć różny zakres obowiązków.

Główne obowiązki opiekunki całodobowej

Gdy podopieczny nie radzi sobie z wykonywaniem toalety porannej i wieczornej, należy mu w tym pomóc. Wtedy w zakres obowiązków opiekunki wchodzi m.in.:

 • mycie ciała
 • mycie zębów
 • pielęgnacja sztucznej szczęki
 • czesanie włosów
 • pomoc przy goleniu
 • wcieranie kremów i maści
 • kontrola wyglądu skóry
 • bandażowanie opuchniętych nóg
 • zmiana pieluch lub pielucho-majtek
 • opróżnianie worków cewnikowych lub stomii
 • pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu się

Dodatkowo do obszaru zadań opiekunki należy:

 • rejestrowanie czy klient odżywia się prawidłowo i czy wypija wystarczającą ilość płynów w ciągu całego dnia
 • pomoc przy mierzeniu ciśnienia
 • zachęcanie podopiecznego do ćwiczeń rehabilitacyjnych i asystowanie przy nich
 • podawanie lekarstw, pod warunkiem, że opiekunka jest do tego odpowiednio przeszkolona (w Niemczech jest to zabronione)

Podawanie lekarstw

Jeśli opiekunka nie jest do tego odpowiednio przeszkolona – nie wolno jej ani wkładać tabletek do „tygodniowych pudełek”, ani podawać lekarstw klientowi! 
Do jej obowiązków należy wtedy jedynie podanie podopiecznemu opakowań z lekarstwami i przypomnienie mu o konieczności ich wzięcia. Klient sam musi wiedzieć o jakich porach i w jakich ilościach powinien wziąć odpowiednie tabletki.
Bardzo pomocne są plastikowe pudełka tygodniowe. Jeśli klient takiego nie prowadzi – wtedy sam wyjmuje tabletkę z blistra i sam wkłada lekarstwo do ust.

Droga opiekunko, pamiętaj, że nieodpowiednie podanie lekarstw może poważnie zaszkodzić zdrowiu, a także doprowadzić do śmierci podopiecznego.

Dbanie o dom

Obowiązki opiekunki całodobowej to nie tylko opieka nad podopiecznym, ale również dbanie o jego otoczenie. Przy opiece nad domem klienta w zakres obowiązków opiekunki wchodzi:

 • pranie
 • prasowanie
 • sprzątanie
 • zakupy
 • prowadzenie rejestru wydatków wraz z paragonami
 • przygotowywanie zbilansowanych posiłków według upodobań klienta
 • pieczenie ciast
 • zmywanie naczyń
 • przystrajanie domu na święta
 • pozostałe drobne prace domowe

Wsparcie emocjonalne i organizacyjne

Opiekunka powinna poświęcać podopiecznemu tyle czasu, ile on potrzebuje, dotrzymując mu towarzystwa w taki sposób, jak tego oczekuje. To może być wspólne jedzenie posiłków, wspólne oglądanie wiadomości i dyskusja, granie w karty lub przyjemna towarzyska rozmowa.

Do towarzyskich zadań opiekunki może również należeć przypominanie klientowi o ważnych dla niego dniach w ciągu roku, które zwykł celebrować (np. urodziny członków rodziny lub inne uroczystości), zachęcanie do uczestniczenia w życiu społecznym i towarzyskim takim jak wychodzenie do znajomych, kościoła, restauracji, kina czy teatru, a także na spacery lub do ogrodu.

Use it or lose it!

Jeśli podopieczny sam sobie radzi z pewnymi czynnościami, opiekunka powinna zachęcać go do wykonywania ich samodzielnie lub jedynie przy jej asyście. Wszelka aktywność pozwala klientowi pozostawać w lepszej kondycji.

Prawo jazdy

Prawo jazdy co prawda nie jest wymagane, jednakże potrafi ułatwić opiekunce wykonywanie obowiązków. Niektórych podopiecznych trzeba wozić na regularną rehabilitację bądź do lekarza, łatwiejsze i przyjemniejsze jest też robienie zakupów.

Rejestr zdarzeń

Obowiązki opiekunki całodobowej to nie tylko opieka nad podopiecznym, ale również obserwacja jego stanu zdrowia. Wszystkie istotne zdarzenia w ciągu dnia opiekunka ma obowiązek rejestrować w dzienniku. Wpisuje się w nim ważne i pomocne informacje na temat stanu zdrowia podopiecznego, który pozwala innym uprawnionym osobom kontrolować kondycję klienta na bieżąco.

Do zdarzeń, które trzeba odnotować należy informacja na temat:

 • snu
 • odżywiania się
 • nawodnienia
 • wypróżniania się
 • zmian stanu zdrowia lub nastroju
 • nietypowych zachowań

 

Jeśli opiekunka zauważy jakieś nieprawidłowości np. luźny stolec, wysypka, kaszel, gorączka, problemy z zapamiętywaniem czy inne odstępstwa od normy, powinna zanotować ten fakt oraz poinformować swoją agencję. Musi pamiętać, że jej praca jest poufna i że nie może dzielić się informacjami na temat stanu zdrowia z członkami rodziny lub  lekarzem prowadzącym, bez zgody podopiecznego. To oznacza, że dziennik ten musi być przechowywany w miejscu niedostępnym dla osób postronnych.

Oprócz informacji na temat zdrowia podopiecznego, opiekunka powinna umieścić w dzienniku wszystkie wydatki opłacone pieniędzmi, które dostała do dyspozycji. Na wszystko powinna mieć pokwitowanie (np. paragony ze sklepu, pokwitowania od sprzątaczek, ogrodników).

Rejestr zdarzeń jest narzędziem, które chroni zarówno klienta, jak i opiekunkę.
Jest narzędziem, które chroni zarówno klienta, jak i opiekunkę.