Zaznacz stronę

Niemcy są krajem wielokulturowym, z ogromną ilością napływających imigrantów, którzy przyjeżdżają szukać pracy. CV na rynek niemiecki nie wygląda jak to w Polsce, więc musisz wiedzieć, jak je napisać. Spraw, aby Twój Lebenslauf wyglądał niemiecko.

Różnice w nazewnictwie

CV – (Der Lebenslauf)

Niemcy nie mają pojęcia na temat systemu szkolnictwa w Polsce. Słowa takie jak matura, magister, licencjat, studia, liceum czy technikum są im kompletnie obce i nic im nie mówią. Dlatego w Lebenslauf podaj niemieckie odpowiedniki:

 • Grundschule – szkoła podstawowa. Trwa 4 lata.
 • Hauptschule – szkoła średnia. Przygotowuje uczniów do edukacji zawodowej i kończy się Hauptschulabschluss. Ten rodzaj szkoły jest dla uczniów mniej zdolnych.
 • Realschule – szkoła średnia. Zapewnia szerszy zakres nauczania i kończy się Realschulabschluss. Jest przeznaczona dla tych, którzy chcą praktykować w handlu lub w niektórych zawodach medycznych. Kładzie większy nacisk na naukę matematyki i języków obcych niż na zdolności manualne.
 • Gymnasium – liceum
 • Fachschule – technikum
 • Vordiplom – studia pierwszego stopnia
 • Bachelor – licencjat (tytuł)
 • Magister – magister (tytuł)
 • Doktor – doktor (tytuł)
 • Professor – profesor (tytuł)

Zasady pisania CV na rynek niemiecki

Lebenslauf nie powinno być dłuższe niż 2 strony. Nawet jeśli posiadasz 20-letnie doświadczenie, wpisz tylko to najważniejsze i najbardziej aktualne, dotyczące doświadczenia w opiece.

Rekruter będzie czytał twoje Lebenslauf na ekranie swojego komputera. Pisząc je zwróć uwagę na to, czy dobrze prezentuje się na ekranie.

Numeracja stron powinna opierać się na zasadzie: która strona/ile stron (np. 1/2, 2/2).

Używaj czcionki Arial lub Times New Roman, rozmiar 11 lub 12.

Co powinno zawierać CV na rynek niemiecki?

W Lebenslauf powinny się znaleźć następujące akapity:

 • informacje osobiste (imię nazwisko, numer telefonu, adres email)
 • wykształcenie i kwalifikacje
 • doświadczenie zawodowe
 • pokrewne umiejętności
 • sukcesy zawodowe związane z pracą opiekuna (bezpośrednio lub pośrednio)
 • informacje dodatkowe np. o posiadanym prawie jazdy lub ukończonych kursach

Usuń zapis o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ dla niemieckiego pracodawcy jest to oczywiste.

Na końcu CV wpisz datę, miejsce sporządzenia dokumentu oraz złóż podpis.

Ważne egzaminy w szkolnictwie niemieckim

 

 • Abitur – matura

 • Magisterprüfung – egzamin magisterski

Filmy pokazujące jak pisać der Lebenslauf:

 

•    film nr. 1
•    film nr. 2

Zanim zdecydujesz się podjąć pracę, zweryfikuj pracodawcę. Informacje znajdziesz w artykule jak zweryfikować pracodawcę.