Anglia jest krajem wielokulturowym, z ogromną ilością napływających imigrantów, którzy przyjeżdżają szukać pracy. CV na rynek brytyjski nie wygląda jak to w Polsce, więc musisz wiedzieć, jak je napisać.

Różnice w nazewnictwie

Anglicy nie mają pojęcia na temat systemu szkolnictwa w Polsce.

Słowa takie jak matura, magister, licencjat, studia, liceum czy technikum są im kompletnie obce i nic im nie mówią. Dlatego w CV podaje się angielskie odpowiedniki:

 • Primary school – szkoła podstawowa

 • Secondary school – gimnazjum

 • Sixth Form – dwuletnia szkoła średnia przygotowująca do egzaminu dojrzałości

 • College – szkoła średnia

 • University – szkoła wyższa, z odpowiednikami tytułów naukowych:

  • Bachelor – licencjat

  • Master – magister

  • Doctor – doktor

  • Professor – profesor

Zasady pisania CV na rynek brytyjski

CV nie powinno być dłuższe niż 2 strony. Nawet jeśli posiadasz 20-letnie doświadczenie, wpisz tylko to najważniejsze i najbardziej aktualne, dotyczące doświadczenia w opiece.

Rekruter będzie czytał twoje CV na ekranie swojego komputera. Pisząc je zwróć uwagę na to, czy dobrze prezentuje się na ekranie.

Numeracja stron powinna opierać się na zasadzie: która strona/ile stron (np. 1/2, 2/2).

Używaj czcionki Arial lub Times New Roman, rozmiar 11 lub 12.

Co powinno zawierać CV na rynek brytyjski?

W dwóch zdaniach napisz kim jesteś i jakiej pracy szukasz (np. „Jestem opiekunem i posiadam doświadczenie w opiekowaniu się osobami starszymi i niepełnosprawnymi.”).

W CV powinny się znaleźć następujące akapity:

 • Personal information (imię nazwisko, numer telefonu, adres email)

 • Wykształcenie i kwalifikacje

 • Doświadczenie zawodowe

 • Pokrewne umiejętności

 • Sukcesy zawodowe związane z pracą opiekuna (bezpośrednio lub pośrednio)

 • Referencje (wpisz zdanie: „Referencje na życzenie”)

 • Informacje dodatkowe, np. o posiadanym prawie jazdy

Prawo angielski zabrania wstawiania w CV zdjęcia, daty urodzenia oraz informacji o stanie cywilnym.

Ważne egzaminy w szkolnictwie angielskim

 • GCSE (The General Certificate of Secondary Education) – egzamin po gimnazjum,
 • A-levels (General Certificate of Education Advanced Level ) –  Egzamin pozwalający na rozpoczęcie edukacji wyższej lub edukacji profesjonalnej. Odpowiednik polskiej matury

Angielska skala ocen i jej polskich odpowiedników

Ważne jest aby, podając informację o egzaminie, podać ocenę.

 • A – celujący

 • B – bardzo dobry

 • C – dobry

 • D – dobry

 • F – dostateczny

 • G – mierny

 • U – niedostateczny (tylko przy tej ocenie się nie zdaje)

Film pokazujący jak napisać CV na rynek brytyjski.

Kolejnym etapem jest interview, przygotuj się do niego. TUTAJ znajdziesz pytania, które moga paść w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Obejrzyj także „What to say at your job interview