Agencje opiekuńcze dają elementarne poczucie bezpieczeństwa, a to dlatego, że posiadają biuro pod stałym adresem i weryfikowalną historię działalności.

Ponadto agencje opiekuńcze podlegają regularnej kontroli instytucji nadrzędnych i są zobowiązane do przestrzegania przepisów prawa, a także stosowania standardów i procedur  obowiązujących w opiece społecznej. Standardy te są korzystne dla obu stron, zarówno dla opiekunki jak i dla klienta. Obie strony mogą dzięki temu czuć się bezpiecznie.

Do tych standardów należą:

 • Prawidłowy dobór pracowników
 • Sprawdzanie czy kandydatki posiadają aktualne zaświadczenie o niekaralności
 • Sprawdzanie referencji kandydatek
 • Prowadzanie i organizacja szkoleń, zaznajomienie opiekunek ze standardami pracy, kulturą pracy i zakresem ich obowiązków
 • Zapisy w umowie, które: regulują czas pracy opiekunki, jej wynagrodzenie, a także chronią zleceniodawcę przed np. przepisaniem majątku na opiekunkę; umowa reguluje również, że opiekunka nie będzie przyjmowała od klienta prezentów
 • Przeprowadzenie oceny zagrożeń (Risk Assessment) czyli określenie, co może być zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa klienta, oraz sposobów zaradczych na ich uniknięcie. Bierze się pod uwagę stan techniczny mieszkania, styl życia klienta oraz jego stan zdrowia i choroby, na które cierpi. Przykłady:
  • bezpieczeństwo w domu – czy są schody, czy są uchwyty i czy są dobrze zamocowane, czy potencjalna kąpiel jest bezpieczna, czy podłoga jest śliska, itp.
  • zdarzenia związane z klientem –  czy przewrócił się w ciągu ostatniego roku, ile razy i jakimi obrażeniami się to zakończyło
  • czy bierze leki, które mogą spowodować groźne skutki uboczne
 • Sprawdzanie prowadzonej przez opiekunkę dokumentacji m.in.:
  • MAR – chart (Medicine Administration Record) – rejestr podawania leków
  • dziennik – rejestr zdarzeń
  • rozliczanie opiekunki z pieniędzy i paragonów za zakupy

Agencje opiekuńcze mają w swojej ofercie usługi świadczone przez opiekunki całodobowe oraz przez opiekunki dochodzące. Wszystkie usługi świadczone są w domu klienta.

Opiekunka całodobowa

Opiekunka dochodząca

Opiekunka całodobowa pozostaje w domu klienta od kilku tygodni do kilku miesięcy, co może rodzić konflikty. W takich przypadkach agencja przyjmuje na siebie rolę mediatora i stara się pogodzić obie zwaśnione strony. Jeśli jednak okaże się, że nie można wypracować płaszczyzny porozumienia, agencja zapewni kolejną opiekunkę. Każda agencja ma swoją kulturę pracy i wartości, które promuje we wszystkich miejscach, gdzie świadczone są usługi opiekuńcze.

Opiekunka

W trudnej sytuacji opiekunka otrzyma wsparcie od swojego koordynatora, managera czy innego wykwalifikowanego przełożonego. Jej czas pracy będzie przestrzegany i nie będzie zmuszana do wykonywania zadań, które do niej nie należą. Ponadto opiekunka otrzymuje płatny urlop, a w sytuacjach nadzwyczajnych może w dowolnej chwili zrezygnować z pełnienia obowiązków. Ma także możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji w trakcie trwania umowy. Dobre agencje oferują szkolenia uzupełniające swoim pracownikom. Opiekunki są także rokrocznie oceniane i otrzymują informację zwrotną na temat jakości wykonywanej przez siebie pracy, w tym wskazówki co powinny poprawić.

Klient

Agencje opiekuńcze  gwarantują stałość świadczonych usług. Gdy opiekunka zachoruje, na jej miejsce wyślą inną, wykwalifikowaną osobę. A to daje duże poczucie bezpieczeństwa zarówno klientowi jak i jego najbliższym. Stan zdrowia klientów bywa bardzo różny. Niektóre osoby potrzebują tylko osoby do towarzystwa i wsparcia w dbaniu o dom, inne są całkowicie uzależnione od opiekunki i pozostawienie ich samych jest dla nich dosłownie śmiertelnie niebezpieczne. Jeśli do tego klient jest świadomy swego stanu zdrowia będzie czuł się dużo bezpieczniej wiedząc, że agencja  gwarantuje stałość opieki, w razie potrzeby także 24 godziny na dobę.

Mediacje

Starsze osoby wraz z wiekiem tracą zdrowie, a co za tym idzie, tracą kontrolę nad swoim życiem. Jest to dla nich szalenie frustrujące. Chcieliby być sprawni fizycznie i intelektualnie. Nie radząc sobie z emocjami mogą mieć pretensje do opiekunki o nieistotne detale. Zdarza się, że Klient chce pozostawać w centrum uwagi swojej rodziny i żeby ją uzyskać kreuje trudne sytuacje.

A oto kilka skrajnych i absurdalnych przypadków:

 • klient kazał opiekunce wytrzeć podłogę 10 razy w ciągu jednego dnia, ponieważ nie umyła jej wystarczająco dokładnie
 • klient kazał wylać gulasz i zwrócić pieniądze za zakupione mięso, ponieważ gulasz nie został w odpowiedni sposób przyprawiony przez opiekunkę
 • klientka każdego wieczoru wyrzucała opiekunkę z domu, bo nie życzyła sobie, aby ktoś obcy chodził po jej domu

Warto mieć świadomość tego, że z bardzo trudnymi klientami opiekunki nie chcą pracować i w takich przypadkach agencje  opiekuńcze zazwyczaj wypowiadają umowę klientom – wtedy jedyną możliwością dla takiego klienta pozostaje dom spokojnej starości.
Współpraca klienta z opiekunką zazwyczaj przebiega bardzo harmonijnie i przeradza się w pewien rodzaj przyjaźni, która jednak ma jasno wytyczone  granice.

Agencje opiekuńcze – jakie są minusy korzystania z ich usług?

Cena – przy podpisywaniu umowy z agencją stawka będzie ok. 30% wyższa niż gdybyśmy podpisali umowę bezpośrednio z opiekunką całodobową i trzykrotnie wyższa w przypadku opiekunki dochodzącej.

Ponadto faktyczny poziom zaangażowania i kontroli agencji po podpisaniu umowy jest niski. Jeśli opiekunka nie dzwoni po wsparcie do agencji, to tak naprawdę można liczyć jedynie na to, że manager opiekunki zadzwoni do niej raz w miesiącu i zapyta czy wszystko jest w porządku. Zatem ustalenia dotyczące kontrolowania opiekunki są po części tylko teorią. Agencje opiekuńcze zakładają, że opiekunki będą swoją pracę wykonywały rzetelnie i zgodnie z przekazanymi im standardami.

Dla agencji największym wysiłkiem jest zatrudnienie właściwej osoby i przeszkolenie jej, dokonanie „oceny zagrożeń”, zastosowanie praktycznych zindywidualizowanych procedur, a także pomoc w dostosowaniu mieszkania i wyposażeniu go w niezbędny dla klienta i opiekunki sprzęt medyczny np.

 • rękawiczki i fartuszki jednorazowe,
 • lift/hoist,
 • wózek inwalidzki,
 • krzesło toaletowe,
 • balkonik,
 • łatwoślizg,
 • łóżko medyczne,
 • materac przeciwodleżynowy.

Oczywiście to na jakim poziomie agencja świadczy usługi, uzależnione jest od jej polityki, wielkości i poziomu zcentralizowania. W przypadku dużych firm, klienci uskarżają się na dużą rotację pracowników. Czasem rodzina klienta nie otrzymuje informacji, że opiekunka została zmieniona. Małe agencje lub te działające na zasadzie franchisingowej mają bliskie relacje z każdą opiekunką i każdym klientem. W żadnym przypadku nie można generalizować, bo i tak największe znaczenie dla klienta ma opiekunka, jej dobroć, zaangażowanie, empatia oraz poziom kompetencji.

Jeśli uważasz, że korzystanie z agencji nie jest dla ciebie dobrym rozwiązaniem, wejdź w zakładkę Opiekunki i dowiedz się jak wybrać tę najlepszą.

Jeśli nie masz czasu wybrać Opiekunki spośród tysięcy kandydatek, zleć to naszym doświadczonym Headhunterom. W ramach jednej opłaty otrzymasz doświadczoną opiekunkę z dobrą znajomością języka oraz gwarancją zadowolenia. Każda opiekunka przechodzi u nas szkolenie zakończone egzaminem. Opiekunka będzie świadczyła usługi bezpośrednio na twoje zlecenie.